Javne nabavke 2018.

Javne nabavke 2018.

»Javna nabavka male vrednosti 22/18 || Datum postavljanja: 15.03.2018

Nabavka dobara - delova za semaforske uredjaje:

»Javna nabavka male vrednosti 23/18 || Datum postavljanja: 15.03.2018

Radovi na uređenju centra sela, po partijama od 1-12:
  • Partija 8: MZ P.Pričinović 2
  • Partija 11: MZ Varna
 

»Javna nabavka 6/18 || Datum postavljanja: 02.03.2018

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalnih crpnih stanica u ul. Pavla Jurišića Štruma i Đure Daničića

»Javna nabavka male vrednosti 17/18 || Datum postavljanja: 20.02.2018

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u mesnim zajednicama po partijama (12 partija). Partija 1: MZ Bukor Partija 2: MZ Drenovac Partija 3: MZ Duvanište Partija 5: MZ Lipolist Partija 6: MZ Mačvanski Pričinović Partija 7: MZ Mišar Partija 8: MZ Nakučani Partija 10: MZ Sinošević Partija 11: MZ Slepčević Partija 13: MZ Varna Partija 15: MZ Tabanović Partija 16: MZ Nakučani

»Javna nabavka male vrednosti 14/18 || Datum postavljanja: 12.02.2018

Izrada studije i analize implementacije projekta pametnih rešenja u gradu Šapcu

»Javna nabavka male vrednosti 12/18 || Datum postavljanja: 09.02.2018

Postupak javne nabavke male vrednosti: Radovi na uređenju centra sela, po partijama od 1-12: Partija 1: MZ P.Pričinović 1 Partija 2: MZ P.Pričinović 2 Partija 3: MZ P.Pričinović 3 Partija 4: MZ Ribari Partija 5: MZ G.Vranjska Partija 6: MZ Mišar Partija 7: MZ P.Pričinović 1 Partija 8: MZ P.Pričinović 2 Partija 9: MZ Sinošević 1 Partija 10: MZ Sinošević 2 Partija 11: MZ Varna Partija 12: MZ P.Pričinović

»Javna nabavka male vrednosti 9/18 || Datum postavljanja: 05.02.2018

Postupak javne nabavke male vrednosti: Nabavka materijala za održavanje javnog osveljenje na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice Partija 2: prigušnice, pomoćni pribor itd...

»Javna nabavka 3/18 || Datum postavljanja: 02.02.2018

Oтворени поступак: Одржавање тротоара од бехатона и бетона у Шапцу ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до 31.12.2018. године од дана закључења оквирног споразума:

»Javna nabavka 1/18 || Datum postavljanja: 26.01.2018

Otvoreni postupak: Izgradnja kolovoza u ulici Nova 5 (Candy rush) u Šapcu

»Javna nabavka male vrednosti 4/18 || Datum postavljanja: 26.01.2018

So za posipanje puteva