Javne nabavke 2017.

Javne nabavke 2017.

»Javna nabavka 3/17 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Radovi na planiranju i razastiranju zemlje,otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.

»Javna nabavka 2/17 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izgradnja kolovoza u ulici Nova 4 u Šapcu