Javne nabavke 2017.

Javne nabavke 2017.

»Javna nabavka 39/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Zimsko održavanje opštinskih (lokalnih) puteva i ulica na teritoriji grada Šapca

»Javna nabavka 40/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Otvoreni postupak Izgradnja VN kabla 20 KV u ulici Nova 5

»Javna nabavka male vrednosti 49/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Rustik kompleti za sedenje na plaži i trim stazi na Starom gradu

»Javna nabavka otvoreni postupak 39/2017 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Nabavka i ugradnja osvetljenja za stadion FK „Mačva“ Šabac

»Javna nabavka male vrednosti 48/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada Idejnog rešenja, za pribavljanje lokacijskih uslova, Projekta za građevinsku dozvolu sa izvršenom tehničkom kontrolom i Projekta za izvođenje radova, za izgradnju prizemnog stambenog objekta u ulici Milana Rakića u Šapcu, na kat. Parceli broj 13195/3 KO Šabac

»Javna nabavka male vrednosti 8/2017 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Molersko farbarski radovi na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka male vrednosti 7/2017 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Radovi na održavanju vodovodnih i kanalizacionih instalacija u stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac

»Javna nabavka otvoreni postupak 37/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Nabavka i ugradnja tipskih dečijih igrališta za sela na području grada Šapca

»Javna nabavka 35/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Radovi na horizontalnoj,vertikalnoj i svetlosnoj signalizaciji putevima i ulicama na teritoriji grada Šapca

»Javna nabavka 34/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Radovi na održavanju izgrađenih opštinskih i nekategorisanih puteva , ulica i trotoara na teritoriji grada Šapca