Javne nabavke 2016.

Javne nabavke 2016.

»Javna nabavka 47/16 – dobra || Datum postavljanja: 18.10.2017

Nabavka sadnog materijala za 2016. godinu, po partijama od 1-2: Partija 1: Drvoredne sadnice, visoki lišćari i visoki četinari Partija 2: Ukrasno šiblje

»Javna nabavka male vrednosti 7/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Rekonstrukcija crpne stanice Kvantaš u Šapcu

»Javna nabavka male vrednosti 6/16 – usluge || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju krova starog dela objekta Doma kulture MZ Ševarice

»Javna nabavka male vrednosti 7/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Rekonstrukcija crpne stanice Kvantaš u Šapcu

»Javna nabavka male vrednosti 6/16 – usluge || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju krova starog dela objekta Doma kulture MZ Ševarice

»Javna nabavka male vradnosti 5/16 – usluge || Datum postavljanja: 18.10.2017

Usluge eksterne revizije završnog računa javnih preduzeća grada Šapca

»Javna nabavka 46/16 – dobra || Datum postavljanja: 18.10.2017

Nabavka materijala za održavanje javne rasvete na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice Partija 2: prigušnice,foreli, grla itd...

»Javna nabavka 45/16 –radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izgradnja kolovoza na delu ulice Koste Nikolića u Šapcu

»Javna Nabavka 44/16 – radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izgradnja javne rasvete od ulice 6. puka do „Capitol parka“ u Šapcu

»Javna nabavka 43/16 –radovi || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izgradnja atmosferske kanalizacije u delu ulice Nova 97 u Šapcu (Novoprojektovana ulica iz Kralja Milutina (iza Lidla))